digeboy geboy mujair nang ning nong nang ning nong
pat gulipat bang dung ding ser
mustofa jadi gak kuat, mustofa tergila-gila
mustofa jatuh cinta sama seorang biduan

digeboy geboy mujair nang ning nong nang ning nong
pat gulipat bang dung ding ser

mustofa sakit hati ditinggalkan kekasih
lalu cari hiburan goyang sama biduan ya ya ya ya
mustofa oh mustofa urat syarafmu tegang
biar saya obati dengan geboy mujair ya ya ya ya

boleh dilihat, boleh disuka, jangan diraba
boleh dilirik, boleh dipandang, jangan dibawa
oooh ada yang punya

digeboy geboy mujaer nang ning nong nang ning nong
pat gulipat bang dung ding ser

mustofa sakit hati ditinggalkan kekasih
lalu cari hiburan goyang sama biduan ya ya ya ya
mustofa oh mustofa urat syarafmu tegang
biar saya obati dengan geboy mujaer ya ya ya ya

boleh dilihat, boleh disuka, jangan diraba
boleh dilirik, boleh dipandang, jangan dibawa
oooh ada yang punya

digeboy geboy mujaer nang ning nong nang ning nong
pat gulipat bang dung ding ser
mustofa jadi gak kuat, mustofa tergila-gila
mustofa jatuh cinta sama seorang biduan

digeboy geboy mujaer nang ning nong nang ning nong
pat gulipat bang dung ding ser